Mød trådløs personligt

Threadless er en af ​​de mest fremtrædende på internet -tee -shirts -butikkerne, men det ser ikke ud til at være tilstrækkeligt for dem. De er også vanskelige andre former for klienter – det købende indkøbscenter såvel som købmandsforretninger. De bliver bedre såvel som bedre for forbrugeren, der er af programmet en virkelig god ting. De har allerede et stærkt klientel, såvel som nu sigter de mod en stærkere “hær” med salgsautomater. Ja, det er rigtigt – det er let, praktisk såvel som sjovt! Jeg beundrer konceptet så godt som jeg ville være skør over at købe noget fra det, hvis jeg havde chancen. Kun de tester bare ideen, nu hvor ferien kommer. Indtil nu har de åbnet sådanne kiosker på fire pilotpladser i hjembyen Chicago. Udvalget af tees er begrænset, men du vil opdage alle størrelser. Jeg kan godt lide konceptet så godt som jeg håber, det fungerer godt for dem. såvel som Adam i Iamthetrend har en vis indsigt i dette emne. Undersøg det ud!
Automasmaskiner, der vendede maskiner til maskiner til at vendingsmaskiner

0/5 (0 anmeldelser)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *